Villkor

 • Om hyrgodset skulle försvinna eller gå sönder kommer kunden att debiteras.
  Debiteringen grundas på det pris som Göteborgs Möbeluthyrning-Hyrglaset köper in en likvärdig produkt för.
   
 • Något hyrgods får ej under några omständigheter ställas på
  Göteborgs Möbeluthyrning-Hyrglasets mark före eller efter öppettider.
   
 • Hyrgodset skall återlämnas på överenskommen tidpunkt, enligt avtal.
  Om så ej sker debiteras ny hyresavgift.
   
 • Avbokning av material skall göras minst 3 arbetsdagar före hyresdatum.
   
 • Avbokningar av tält måste ske minst 7 dagar före hyresdastum.
   
 • Porslin, glas och bestick ska returneras i diverse backar, kassetter och lådor det levererades i. (Disken ingår i hyrespriset.)
   
 • Inga av våra möbler får förvaras i regn eller snö.
   
 • Att nita, spika, häfta eller förorsaka annan skada på hyrt material är förbjudet.
   
 • Reklamdekaler och liknande får ej klistras på tältduken.
   
 • Vid hård vind har kunden skyldighet att staga tältet med rep eller dylikt.