Miljö

I dagens samhälle talas och varnas det mycket om miljön och om hur vårt levnadssätt påverkar vår planets framtid.

 

Vi tar dessa varningar på allvar och gör allt vad vi kan för miljön.

 • Vi värmer upp våra lokaler med bergvärme.
 • Våra nybyggda lager är extraisolerat.
 • Allt trasigt glas som vi får tillbaka går till återvinning.
 • Vi använder oss enbart av lågenergilampor.
 • Vi använder oss av el enbart från vindkraft
  (El från sol, vind, vatten och biobränsle kan bära märket Bra Miljöval.)

  Mer information om Jämtkrafts miljövänliga el hittar du på:
 • Jämtkraft - Miljövänlig El
 • Svenska Naturskyddsföreningen