Miljö

I dagens samhälle talas och varnas det mycket om miljön och om hur vårt levnadssätt påverkar vår planets framtid.

 

Vi tar dessa varningar på allvar och gör allt vad vi kan för miljön.

 • Vi värmer upp våra lokaler med bergvärme.
 • Våra nybyggda lager är extraisolerade.
 • Allt trasigt glas som vi får tillbaka går till återvinning.
 • Vi använder oss enbart av lågenergilampor.
 • Vi använder oss av el enbart från vindkraft.
  (El från sol, vind, vatten och biobränsle kan bära märket Bra Miljöval.)
 • Från 2018 har vi installerat solpaneler för att i så stor mån som möjligt bli självförsörjande på el & allt överskott går ut på stadsnätet. 
 • Vi har en av de största anläggningarna i Mölndal med solceller.

  Mer information om Jämtkrafts miljövänliga el hittar du på:
 • Jämtkraft - Miljövänlig El
 • Svenska Naturskyddsföreningen